Palm Belgian Craft Brewers

 Palm je Belgijska obiteljska kraft pivovara koja postoji od 1686.
Moderna povijest pivovare se veže za period nakon Drugog Svjetskog Rata a naročito 60-te, kada doživljava ozbiljnu ekspanziju.
Tokom 80-tih pivovara prelazi iz lokalno-regionalnog na nacionalno-internacionalni nivo.
Tokom 90-tih Palm pivovara kupuje Rodenbach pivovaru.
U periodu od 2014. do 2016. godine se zaokružuje moderna povijest pivovare u kojoj je „Palm Breweries „ preimenovana u „Palm Belgian Craft Brewers”